home-slika1

Интересни факти за Бага Фуд

Бага Фуд започна со производство во 2002 година.

Производите на Бага Фуд се продаваат на 3 континенти и тоа Европа, Австралија и Америка.

Во богатата палета на Бага Фуд можат да се најдат повеќе од 50 производи.

Фабриката на Бага Фуд се наоѓа во Битола

НАШИ ПАРТНЕРИ